3D-tulostus vakiinnuttaa paikkaansa koulumaailmassa

3D-tulostus on viime vuosina haastanut perinteisiä tuotantotapoja niin vahvasti, että 3D-tulostus on monissa kouluissa otettu jo mukaan opetukseen. 3D-tulostusta opetetaan lyhytkurssien lisäksi jopa omana valinnaisena oppiaineena.

Esimerkiksi Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa 3D-tulostaminen tulee ensi syksystä alkaen sisältymään kone- ja metallipuolen tutkintoon valinnaisena oppiaineena. Kouluttaja Pekka Kauppinen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta kertoo, että päätöksen taustalla ovat erinomaiset kokemukset aiempina vuosina pidetyistä 3D-tulostuskursseista, jotka ovat kantaneet hyvin hedelmää.

– Oppilaita on 3D-tulostuskurssien innoittamana lähtenyt jatko-opintoihin sekä ideoinut 3D-tulostamisesta itselleen ansiotyötä, hän kertoo.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Prentan DuoXL 3D-tulostimesta on hyvät kokemukset. Kuva: Pekka Kauppinen

Kauppinen on myös mukana syksyllä 2016 startanneessa 3D Circus -hankkeessa, jonka tarkoituksena on tehdä 3D-tulostamista tutuksi oppilaitoksille, yhteisöille ja yrityksille. Viimeisen puolen vuoden aikana hän on tehnyt paljon vierailuja Keski-Suomen alueen kouluihin mukanaan huippuluokkaan kuuluva Prenta Duo XL 3D-tulostin ja Prentan maahantuomia filamentteja.

– Kehityksen suunta henkilöityy opettajaan. Jos opettaja on innostunut tekniikasta, niin hän vie tekniikan myös oppilaille, Kauppinen kertoo havainnoistaan.

3D-tulostamiseen liittyvä tietoisuus kasvaa tällä hetkellä vauhdilla.

– Tänä keväänä olen huomannut, että yhä useampi osaa jo kysyä ja kommentoida aihetta. Se kertoo siitä, että heillä on jo jonkin verran pohjatietoutta. Jos 3D-tulostaminen on aivan vieras asia, niin ihmiset eivät uskalla kysyä mitään.

Kauppinen on ehtinyt perehdyttää 3D-tulostamiseen niin aikuisia kuin aivan pieniä koululaisiakin. Miksi 3D-tulostamista sitten pitäisi opettaa jo alakouluissa?

– Lapset ovat ajattelussaan vapaita ja pystyvät ideoimaan ilman kritiikkiä, joka usein rajoittaa aikuisten ajattelua, Kauppinen vastaa ja jatkaa.

– 3D-tulostus lisää innovatiivisuutta ja kehittää kolmiulotteista hahmotuskykyä.

Prenta DuoXL 3D-tulostin on mukana myös 3D Circus -hankkeessa, jonka tarkoituksena on tehdä 3D-tulostamista tutuksi oppilaitoksille, yhteisöille ja yrityksille.
Kuva: Pekka Kauppinen