Kerrossiirtymä (layer shifting)

Toisinaan tulostuksessa voi käydä niin että tulostuksen X/Y-sijainti muuttuu ja tulostus jatkuu väärästä kohdasta. Tätä ilmiötä kutsutaan kerrossiirtymäksi (layer shifting).

Useimmissa 3d-tulostimissa käytetään liikkeen tuottamiseksi askelmoottoreita. Askelmoottorin toimintaperiaate on yksinkertainen eli ohjaimelle kerrotaan pyörimissuunta ja syötetään askelpulssia. Yhdellä askelpulssilla moottori pyörähtää tietyn määrän. Askelmoottori ei anna mitään palautetta sijainnistaan tai siitä saiko se suoritettua kaikki määrätyt askeleet. Ohjausjärjestelmän on siis vain luotettava siihen, että moottori teki mitä pyydettiin ja sijainti on oikea. Joskus voi käydä niin että askelmoottori ei saakaan suoritettua annettua tehtävää ja oikea paikka hukkuu ja tapahtuu kerrossiirtymä. Seuraavassa yleisiä syitä tähän.

Kiihtyvyys ja liikenopeus

Pienen askelmoottorin voima ja siten sen kyky liikuttaa tulostuspään massaa on rajallinen. Kun voimaa on vähän, niin sen myös liike on hitaampi, jolloin moottorin liike askeleesta toiseen kestää tietyn aikaa. Jos moottoria yritetään askeltaa hyvin nopeasti, eli seuraava askel tulee ennen kuin moottori on ehtinyt suorittaa edellisen askeleen loppuun, sekoaa moottori liikkeessään ja voi liikkua muutaman askeleen jopa väärään suuntaan. Säädä nopeusasetuksia Simplify3D:n prosessiasetuksista Speeds-välilehdeltä

Yleensä laiteohjelmiston kiihtyvyysasetukset on asetettu tehtaalla sopiviksi mutta edistyneemmät käyttäjät voivat säätää niitä. Suosittelemme että tutustut huolellisesti oman tulostimesi laiteohjelmiston asetuksiin ennen kuin teet siihen muutoksia.

Mekaaninen ongelma

Useimmat 3d-tulostimet käyttävät tulostuspään liikuttamiseen hammashihnoja. Hammashihna pitää olla oikealla kireydellä ja tehtaalla nämä onkin asennettu sopivaan kireyteen. Liian löysällä oleva hammashihna voi ”pompata” hampaiden yli, jolloin suutinkelkka ei liikukaan vaadittua matkaa. Tarkista hammashihnojen oikea kireys.

Toinen yleinen syy on moottorin akselilla olevan hammashihnapyörän kiinnitysruuvien löystyminen, jolloin moottorin akseli pääsee pyörähtämään tyhjää hihnapyörän sisällä. Tarkista että hihnapyörän kiristysruuvit on kiristetty.

Moottorin viransyöttö

Askelmoottori tarvitsee tietyn määrän sähkövirtaa toimiakseen optimaalisesti. Mikäli virta on liian alhainen, ei moottori tuota riittävästi voimaa. Mikäli virta on liian korkea, ylikuumenee askelmoottoriohjain ja sen ylikuumenemissuoja katkaisee lopulta virransyötön ja moottori pysähtyy. Kun moottoriohjain taas viilenee, lähtee moottori taas pyörimään jne. Liiallinen virta voi lisäksi pahimmassa tapauksessa vaurioittaa askelmoottoria pysyvästi.

Askelmoottoriohjaimia on erilaisia ja niiden virransäätöasetukset voivat poiketa toisistaan. Selvitä oman tulostimesi askelmoottoriohjaimen tyyppi ja moottorien vaatiman virran määrä ennen säätöä. Huolehdi myös ohjauselektroniikan riittävästä jäähdytyksestä.

Törmäys

Joissain tapauksissa tulostuspää voi törmätä tulostettavan kappaleeseen. Törmäyksen johdosta tulostuspään liikkuminen estyy ja askelmoottori ”hukkaa paikkansa”.